Oppvarming

Pasningsøvelse med bevegelighet.

Øvelse 1
Pasning med bevegelse

Del gruppen inn i 4 eller 5 personer i hver firkant, nummerer hver person med hvert sitt tall. Nr.1 slår ballen til nr.2, nr. 2 til nr. 3, 3 til 4, fire til 5 og 5 til 1. Start med en ball og øk etterhvert til 2. Det er viktig at spillerene ikke er stillestående og hele tiden er i bevegelse. Denne øvelsen gjør at spillerene får blikket opp, må være presis i mottak og pasninger i tillegg til å være bevegelige.

Øvelse 2
Føring av ball

Hver spiller har sin egen ball, denne føres inne i et bestemt område. Her kan treneren som selv bør være aktiv legge inn begrensninger. Det som er viktig er at spilleren hele tiden har kontroll på egen ball. Eks på dette er:
* Bruke kun høyre fot
* Bruke kun venstre fot
* Såledragning
* Hastighetsendring
* Dosisen
* Passe på egen og spille bort andres ball mm
Korte sekvenser før en bytter øvelse. Maks 1 minutt før ny vri, kan gjentas 2 ganger slik at 10 minutter av treningen brukes til dette.

Øvelse 3

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web