Oppstartsmøte seniorfotball

Søndag 4. desember kjører vi et oppstartsmøte på Brynhallen for de som ønsker å spille seniorfotball for Frænas stolthet i 2012.

 Møtet starter klokken 1900 og varer frem til futsaltreningen klokken 2000. Vi ber alle som ønsker å bidra til at fotballinteressen, lysten på opprykk mm kommer, dette gjelder gamle og nye spillere. Med møtet ønsker vi å kartlegge interessen med tanke på et eller 2 lag, siden vi rykket ned blir det trolig et lag i 5. divisjon og et i bedriftserie. Men dette er som nevnt helt og holdent opp til dere spillere. På møtet vil styret fremlegge planene for 2012, samt at spillere og støtteapparat for komme med sine meninger om sesongen og hva som må til for at vi skal ha det gøy sammen og vinne fotballkamper. Ber at alle møter og forteller oss om sine ambisjoner samt hva ønsket opplegg for året som kommer er. Spre infoen til alle du ser som kan ta turen.
Her er mulighetene for oss i Bryn-land 2012:
*  Ett lag i 5. divisjon
** To adskilte lag i 5. divisjon, disse kan spille i samme pulje. Spillere kan ikke benyttes på Bryn 1 og 2 samme sesong, kun på et av lagene.
*** Ett lag i 5. divisjon og ett lag i bedrifts serien. Dette gir også et godt tilbud til alle og de fleste spillere kan benyttes på begge arenaer.
 Vi sjåast på hallen søndag klokken 1900, om noen ikke kan stille - men ønsker å være med. Send en sms til Joppe på 99398360.

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web