Fair Play ansvarlig

Fair Play ansvarlig

 

Fair Play-ansvarlig

Generelt om rollen

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter IL Bryn 

Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre lagets aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.

Ansvar
Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut til lagets medlemmer.

Utarbeide en årlig Fair Play-plan.

Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.

Sørge for at lagets aktive medlemmer signerer fair play kontrakt.

Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i OI’s Fotballgruppe.

Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene

 

Klubbens ansvarlige for arbeidet med Fair Play

Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet

Oppgaver

Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.

Forankring av Fair Play i styret.

Forankring av Fair Play i Sportslig Utvalg.

Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum

Opplæring innen Fair Play på seksjons-, lags- og trener- / lagleder- / spillernivå

Fair Play-plan

Interne kanaler

Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play-aktiviteter, planer og arbeid.

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web