Dommerkoordinator

Dommerkoordinator

Bryns dommerkoordinator i 2016 er Markus Inge Male.

 

Dommerkoordinator

Beskrivelse

Klubben har en dommerkoordinator som har et ansvar for å rekruttere og utvikle dommere.

Mal/veiledning

  • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere samt fotballkretsen.

  • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

  • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.

  • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

  • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

  • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

  • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.

  • Heve dommerens status i klubben!

  • Informere/rettlede klubben ved innføring av nye regler/rettningslinjer for dommere.

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web