Holy Ground Klubbhuset
På et ekstraordinært årsmøte den 8. oktober 1976 ble det gjort vedtak om at hallen skulle bygges. Et par måneder senere fikk vi meldingen om at kommunen hadde fått innvilget et lån til prosjektet.

Nå skulle tingene skje. Vi hadde søkt om gravetillatelse som vi omsider fikk og høsten 1976 kom laget i gang med å legge avløps ledninger. Det ble mye dugnadsarbeide utover våren 1977. Men også økonomien måtte ofres full oppmerksomhet. Prosjektet Brynposten ga oss 100 000 kroner i annonseinntekter. En kronerulling ga oss 53000 kr. netto.
Bingo hadde vi drevet med noen år og en del penger hadde blitt lagt til side. Gave på 10000 fra samvirkelaget tar vi også med.

Våren 77 skrev kommunen under kontrakt for levering av bygget og i juli samme år startet arbeidet med grunnmurene.
Men pga brannforskriftene fikk monteringsfirmaet problemer med leveringsavtalen. Dette fikk ringvirkninger og vi kom ikke i gang før mot slutten av januar 1978. Men fra da av gikk det slag i slag. Selv om mange av dugnads arbeiderne ble opptatt med våronna, greidde laget å ha hallen såpass ferdig at skolen kunne bruke den fra fra skolestart i august.

Rundt 120 av medlemmene hadde deltatt i dugnadsarbeidet, noen med få timer og andre hadde flere hundre, til sammen viste dugnadslistene over 9000 timer. Gjennomsnitt pr frammøtt var 66 timer pr. person, men enkelte var oppe i 1000 dugnadstimer.

Tribunene begynte å komme på plass utover sommeren, men plutselig slo en bombe ned. Teknisk etat slo fast at de ikke kunne godkjenne garderobene, på grunn av materialvalget. Garderobene måtte oppføres i ikke brennbare materialer. Vi hadde brukt sponplater. Vi hadde ikke tolket rett byggetillatelsen og bygningskontrollen hadde ingen ting sagt på sine befaringer. Vi fikk streng beskjed om å gjøre forandringer som sto i samsvar med byggetillatelsen.
Dette gikk hardt inn på Bryn-guttene en stund. Lite ble gjort på bygget.

Løsningen på problemet ble et sprinkelanlegg i garderobeavdelingen. Dette var den enkleste løsningen og kanskje den rimeligste. Det kostet den gang 250 000 kroner og var sure penger å betale helt på slutten. Men det har i vertfall ikke oppstått brann etter dette.

Selv om slutt summen på hallen ble i overkant av 3 mill. kroner uten dugnadsinnsatsen og tatt i betraktning alle utsettelser og ulike problemer underveis, så må det vel sies at laget var heldig som bygde der og da. Styret fikk en del pepper for at de ikke innhentet nødvendig ekspertise og konsulenthjelp. Styret var helt ut sin egen konsulent. Det var kanskje tvil enkelte ganger, men det var nok ingen som var i tvil lenger da hallen stod ferdig. Laget har siden og fram til dags dato tatt hånd om all drift og vil også fortsatt ha hånd om framdriften. Hallen ble ikke bygd for Bryn alene. Hallen skulle være et tilbud til hele distriktet med størst mulig bruksfrekvens. Og nå over 20 år etter bør en vel ta av seg hatten for de som egennyttig ofret tid til å gjøre dette mulig.

Tenk all den glede idrettsungdommen i distriktet har hatt av hallen alle disse åra. Særlig er dette kjærkommet på vinterstid. Idrettsungdommen i ytre strøk av kommunen har fått en gave de kan være stolt av. Måtte de bare ta vare på den i lang tid fremover. Dessverre ser vi altfor mange eks. på hærverk og rasering som har kostet klubben mange 100 000 kroner. Nå er det ikke idrettsungdommen som bruker hallen so skal ha skylden for dette.

IL Bryn har hatt en fast avtale med Hustad sentralskole om leie av hallen siden oppstarten, i tillegg har flere lag og organisasjoner i nærmiljøet hatt nytte av hallen.

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web