Ny tid for årsmøtet

Ny tid for årsmøtet

 Vi velger å utsette årsmøtet md 30 minutter og starter opp klokken 1930.

Hovedgrunnen til dette er at Hustad skole arrangerer et MOT-foredrag på skolen. De har flyttet tilstellningen 30 minutter frem slik at alle kan delta på begge arrangementene. Oppfordrer alle våre medlemmer og delta på MOT foredgraget på skolen og årsmøtet. Når det gjelder årsmøtet,er det en del viktige saker som skal opp, og da trenger vi at DERE er der og tar bestemmelsen.

Litt om MOT-foredraget:

MOT 24/7 – hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn
– for ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge.
Dato : Mandag 12.2.2018
Tid : 1730-1920
Sted : Hustad barne – og ungdomsskole, kantina.

Fræna kommune er en MOT-kommune og fra høsten 2016 deltar vi også i MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». Der ønsker vi å få med foreldrene, ansatte i som jobber med ungdom, frivillige lag og foreninger og andre interesserte voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen. Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Mandag 12. 2. 2018 vil vi sette fokus på disse tre faktorene i møte med barn og unge:

- Voksenrolle og rollemodell
- Kultur og lagbygging

Foredragsholder Stein Bratseth har 35 års fartstid fra politiet, hvor han de siste 23 år hadde hovedfokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Han har jobbet med og undervist i forebyggende arbeid både i Sør Trøndelag politidistrikt, på Politihøgskolen og i Politidirektoratet. Han har holdt svært mange foredrag som både har vært rettet mot ungdom, og mot foreldregruppen. Bratseth har hele tiden levd etter at «ingen er bare det du ser». Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge. I 2015 ble han hedret som en Norsk hverdagshelt gjennom programmet "Norske helter".

Stein har et unikt spekter av personlige og profesjonelle erfaringer å spille på i sin rolle som foredragsholder, gjennom sine mange års arbeid for et tryggere og varmere samfunn. Vi anbefaler sterkt alle som har mulighet til å delta. Noter datoen i kalenderen!

Velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!

Med hilsen
Anne Kristine Løseth
Rektor på Hustad barne- og ungdomsskole

Bryn kalenderen

Grasrotmidler til IL Bryn

Grasrotandelen.jpg
Slik gjør du det dersom du ønsker å dele dine grasrotmidler med I.L. Bryn.

Prosjekt tilhørighet

Prosjekt tilhørighet.jpg
Kjøp MFK-sesongkort, og bidra med din støtte til I.L. Bryn.

Kamerat cup

kompis
En årlig begivenhet for Il Bryn.

IL Bryn sangen

ilbrynsangen.jpg
Hør IL Bryn sangen "Heia Bryn" på YouTube her

Når stemshesten spennje ifrå

moll3 043.JPG
Hør vår nye sang og se videoen på Youtue "Når stemshesten "
Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web