Barnetrimmen

 Barnetrimmen er et tilbud for barn fra 1-6 år som arrangeres i Brynhallen fra klokken 1715-1815. Dette er et tilbud som mest går ut på at barn treffes og leker sammen i hallen.

 Vi ønsker at alle barn i Brynland skal  få en tidlig kjennskap til hallen vår og trives der. Også at foresatte til våre små håpefulle skal få en god opplevelse i sitt møte med Brynhallen.
Kontaktperson: Monica Bolli 971 64 927

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web