Oppstartsansvarlig sine oppgaver

IL Bryns krav til oppstartsansvarlig:

Arbeidsoppgaver for oppstartsansvarlig i ILBRYN
I samarbeid med sportslig leder dele ut invitasjoner til barnehager og skolen.

Sørge for at det kommer på plass tilstrekkelig støtteapparat rundt lagene som
trenere, lagleder,foreldrekontakt.

Planlegge oppstartsmøte for foresatte, spillere og støtteapparat

Gjennomføre oppstartsmøte med foresatte, spillere og støtteapparat

Sørge for tilstrekkelig opplæring av nye trenere, både mht. innføring av klubbens
føringerog policy.

Sette i gang tiltak som bidrar til aktiv rekruttering dersom det ved oppstart ikke
er tilstrekkelig antall spillere til å ha rene jente og gutte lag.

Informere trenere om kurs og/eller faglig samlinger de kan/bør være med på.
Barnefotballkvelden er obligatorisk for alle trenere i Bryn, C-lisens delkurs1 bør
hovedtrenere ha.

Tydeligjøre viktigheten på at trenere deltar på trenersamlinger arrangert av
Bryn.

Presentere klubbens verdier, holdninger og visjon.

Oppfordre lagledelse til opprette kommunikasjons kanal for laget, dette vil sikre
at alle får samme informasjon til envær tid.

Være med på det første foreldremøtet laget avholder når de har kommet godt i
gang.
Oppgaverfor daglig leder i forbindelse med oppstart:

Sende ut invitasjon til klubbens medlemmer pr. epost

Legge invitasjon ut på klubbens webside og eventuelt andre sosiale media

Delta på oppstartsmøte
Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web