Fiksansvarligs oppgaver

I IL Bryn er daglige ledere Fiksansvarlig og her er Fiksansvarliges oppgaver.

ROLLEBESKRIVELSE -  FIKSANSVARLIG i IL Bryn

FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av NFF.

I FIKS registreres alle spillere, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte med dedikerte roller og oppgaver i driften av fotballgruppen.

 

I IL BRYN er daglig ledere vår FIKS-ansvarlig. Dem har følgende oppgaver:

 

  • Sørge for at alle spillere er registrert i FIKS

  • Registrere alle nyinnmeldte spillere

  • Administrere overganger i FIKS

  • Registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller/oppgaver

  • Oppdatere baneinformasjonen i samarbeid med kretsen

  • Gi brukertilgang til de som behøver det

  • Være kommunikasjonsledd med Normøre og Romsdal  Fotballkrets FIKS-ansvarlige

  • Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer

  • Kvalitetssikre at nødvendige oppgaver som å sette banesperrer

  • Være kontaktpunkt og veileder for å påse at andre brukere er oppdatert og opplærte

  • Rydde i FIKS etter årets lagpåmelding.

 

Sportslige leder oppgaver i FIKS

 

  • Lagpåmelding innen tidsfrist satt av kretsen

  • Melde inn anti-lag og antall lag i samarbeid med hvert lags lagledelse

  • Sørge for at riktig støtteapparat er lagt til hvert lag

  • Avslutte støtteapparatets roller når de er ute av laget.

    

Oppmann oppgaver i FIKS

 

  • Legge inn kamptropp foran hver kamp

  • Skrive ut kamprapport foran hver hjemmekamp

Melde inn resultat etter hver hjemmekamp

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web